ولادت حضرت علی (ع) و روز پدر مبارک باد!

دل هر چه نظر به وسعت عالم تافت / جز نور تو در عرصه ی آفاق نیافت

هنگام نهادن قدم بر سر خاک / دیوار حرم به احترام تو شکافت . . .

♥ ☺ ♥

تبریک به کسی که نمی دانم از بزرگی اش بگویم یا مردانگی

سخاوت، سکوت، مهربانی و… بسیار سخت است …
پدرم روزت مبارک . . .

/ 0 نظر / 7 بازدید