امام خمینی (ره) مخالف سرمایه‌داری افسارگسیخته بود.

عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر این‌که اقتصاد اسلامی مد نظر امام خمینی (ره) یک اقتصاد جاودانه و همیشگی است، گفت: حضرت امام خمینی (ره) چارچوب حرکت کشور در حوزه اقتصاد را ترسیم کردند.
محمد حسین فرهنگی با اشاره به وصیتنامه سیاسی الهی حضرت امام خمینی (ره) افزود: ایشان در این وصیتنامه سیاسی الهی بیان داشتند که اقتصاد اسلامی با احترام به مالکیت محدودیت‌هایی هم برای سرمایه قائل است و آنها را در قالب احکام اسلام می‌توان مشاهده کرد.
وی تصریح کرد: امام خمینی (ره) تاکید داشتند که ما با سرمایه‌داری افسارگسیخته موافق نیستیم و خطاب به مجلس، شورای نگهبان، دولت و شورای قضایی تاکید کردند که به مالکیت و سرمایه های مشروع با حدود اسلامی احترام گذارید، و به ملت اطمینان دهید تا سرمایه ها و فعالیتهای سازنده به کار افتاده و کشور به خودکفایی برسد.
وی ادامه داد: بنابراین معتقدیم که این فرمایشات چارچوبی است برای یک اقتصاد متفاوت که باید در این راستا کارهایی را که لازم است انجام داد و حوزه‌های مختلف اقتصادی را بر این اساس ساماندهی کرد.
نماینده تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد اقتضایی است، گفت: این اقتصاد به تناسب شکل می‌گیرد و طبیعتا در آن بیشتر جنبه مقابله مطرح است.
فرهنگی با تاکید بر این‌که اقتصاد اسلامی محدود به زمانی خاصی نیست، افزود: اسلام برای همه کشورها و مناطق است و دین اسلام بر عدالت و پیشرفت در کنار احترام گذاشتن به مالکیت تاکید کرده و بر اساس حمایت از اقشار و بخش‌های محروم جامعه شکل می‌گیرد که اینها مختصات یک اقتصاد جاودانه و همیشگی است.

http://tabrizebidar.ir

/ 0 نظر / 16 بازدید